NÓI CHUYỆN VỚI GIỚI TRẺ VIỆT NAM QUA ĐỀ TÀI “SỰ LỰA CHỌN KHÓ KHĂN”

NÓI CHUYỆN VỚI GIỚI TRẺ VIỆT NAM QUA ĐỀ TÀI “SỰ LỰA CHỌN KHÓ KHĂN” Đinh Lâm Thanh (Xin xử dụng phần chính nội dung bài tham luận đã thuyết trình tại Paris 13, nhân Lễ Tưởng Niệm 34 năm ngày mất nước để trả lời bài viết “Sự Lựa Chọn Khó Khăn” của người bạn trẻ Thanh Hương gởi đi từ…

Xem Tiếp ....