Lể tang của người lính VNCH Quân chủng Hải Quân Huỳnh Văn Thới tại nhà thờ Giáo Xứ St. Margaret Mary , Thành phố Wichita Kansas 29-6-2019

Lể tang của người lính VNCH Quân chủng Hải Quân Huỳnh Văn Thới tại nhà thờ Giáo Xứ St. Margaret Mary , Thành phố Wichita Kansas29-6-2019chiến si VNCH Hải Quân Huỳnh Văn Thới . Sinh 12-8-1951 *** Mất 18-6-2019Cầu nguyện linh hồn chú bình an nơi Vinh Hằng !🙏

Posted by Tô Châu on Saturday, June 29, 2019

Chiến Sĩ VNCH Hải Quân 
Huỳnh Văn Thới . 
Sinh 12-8-1951 *** Mất 18-6-2019
Cầu nguyện linh hồn Giuse bình an nơi Vinh Hằng !

Bài Khác