CHÚNG ĂN TRÊN XƯƠNG MÁU DÂN LÀNH VÀ RẤT HỚN HỞ

CHÚNG ĂN TRÊN XƯƠNG MÁU DÂN LÀNH VÀ RẤT HỚN HỞ 👽💀

63 ngàn tỉ, 12 dự án thua lỗ của Bộ Công thương ai chịu trách nhiệm?

Hôm qua 9-7, ông Trần Tuấn Anh- Bộ trưởng Bộ Công thương đã bàn giao 11/12 dự án ngàn tỉ thua lỗ cho Ủy ban Quản lí Vốn Nhà nước quản lí. “Siêu ủy ban” này sẽ gánh thay trách nhiệm của Bộ công thương tìm phương án xử lí hiệu quả các dự án hoặc cho phá sản.

Như vậy ông Vũ Huy Hoàng- cựu bộ trưởng Bộ Công thương và ông Trần Tuấn Anh- bộ trưởng liệu có thoát trách nhiệm? Chắn chắn là không, cả hai ông và lãnh đạo có liên quan phải chịu trách nhiệm hình sự cho núi nợ mấy tỉ đô này!

Còn đây, danh sách 12 dự án làm nghèo nhân dân:
Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ; Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam; Dự án nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2; Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất; Nhà máy đạm Ninh Bình; Dự án đạm Hà Bắc; Dự án đạm DAP Lào Cai; Dự án DAP Hải Phòng; Dự án Ethanol Bình Phước; Dự án Ethanol Phú Thọ; Dự án nhà máy đóng tàu Dung Quất; Dự án liên doanh giữa đối tác mỏ Quý Sa và nhà máy gang thép Lào Cai.

Tổng mức đầu tư ban đầu của 12 dự án: 43.673,63 tỷ đồng sau điều chỉnh tăng 45,65% lên mức 63.610,96 tỷ đồng: vốn chủ sở hữu là 14.350,04 tỷ đồng (chiếm 22,56%), vốn vay là 47.451,24 tỷ đồng (chiếm 74,6%) còn lại 2,84% là từ các nguồn khác.

Tổng số lỗ luỹ kế tính đến hết ngày 31/12/2016 của 10 nhà máy lên tới 16.126,02 tỷ đồng, trên tổng số vốn chủ sở hữu là
3.985,14 tỷ đồng. Tổng tài sản của 12 nhà máy là 57.679,02 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả là 55.063,38 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngân hàng VDB là 10.633,43 tỷ đồng và nợ phải trả nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ là 4.299,83 tỷ đồng.

Dù có bỏ tù hết quan chức sai phạm trong 12 dự án này nhưng số tiền hàng ngàn tỉ thiệt hại thì Nhân dân không thể “đồng cam cộng khổ” với chính phủ được!

Từ FB Nguyễn Đức

Ảnh ông Trần Tuấn Anh bàn giao các công ty thua lỗ cho ông Nguyễn Hoàng Anh chủ tịch ủy ban quản lí vốn NN.

Bài Khác