NẾU LÀ LÍNH…Vô danh

NẾU LÀ LÍNH…Vô danh

Nếu là lính tôi sẽ cầm cây súng
Bắn vào đầu bọn bán đứng non sông
Nếu là lính chắc chắn tôi sẽ không
Cầm cây súng để đàn áp dân lành

Nếu là lính tôi sẽ khác các anh…..
Không yêu đảng mà chỉ yêu tổ quốc
Nếu là lính tôi sẽ chết vì nước…
Không cúi đầu trước bọn giặc ngoại xâm

Nếu là lính tôi sẽ không điếc, câm..
Trước nổi đau của người ngư dân mình
Nếu là lính tôi chiến đấu vì hoà bình
Không đầu hàng để chỉ được ấm thân

Nếu là lính tôi sẽ sống vì dân……..
Không u mê như những kẻ ngu đần
Nếu là lính tôi xin chết một lần
Cho tương lai quê hương được độc lập..

Hãy là người….một người lính chân thật
Để xứng danh bảo quốc và an dân…
Hãy đứng lên.. đứng thẳng lên một lần
Vì quê hương ..đứng lên lật cộng sản…

Hãy đứng lên cứu người dân thoát nạn
Cứu chính mình và cứu lấy người thân
Đừng mãi mê sống kiếp sống ngu đần
Hãy là lính cho ra một người lính…

Bài Khác