Nhiều người Việt sẽ bị hủy bỏ quốc tịch tại Hoa Kỳ và bị trục xuất về nước

Nhiều người Việt sẽ bị hủy bỏ quốc tịch tại Hoa Kỳ và bị trục xuất về nước

28/02/20201565

Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2020 Bộ T.ư P.háp Hoa Kỳ tu.yên b.ố họ sẽ bắt đầu tiến trình r.à s.oát lại tất cả các hồ sơ nhập quốc tịch công dân Mỹ.

Nhằm để h.ủy bỏ quốc tịch của những công dân đã kh.ai man l.ý lị.ch, cung c.ấp t.hông t.in sai sự thật trong đơn thi quốc tịch trong một số trường hợp sau đây:

– Những người đã có các hành vi phạm tội khủng bố nhưng đã không khai hoặc khai man trong đơn thì nhập tịch;

– Những t.ộ.i p.h.ạ.m c.hi..ến   t.r..anh;

– Những t.ội p.h.ạ.m x.âm hại t.ìn..h d.ụ..c;

– Những t.ộ.i v.ì p.h.ạ.m về n.h.â.n q.u.y.ề.n.

Đây là những hồ sơ sẽ bị ưu tiên xem xét để tước bỏ quốc tịch, và tiếp theo là các trường hợp k.hai man, cung cấp t.hông ti.n sai sự thật trong đơn thi quốc tịch sau đây:

– Không kê khai hoặc khai gian dối các hành v.i p.h.ạ.m t.ộ.i n.g.hi.ê.m trọng khác đã thực hiện ở bên ngoài hay bên trong nước Mỹ;

– Những hành vi p.h.ạ.m t.ộ.i liên quan đến DUI nhưng không k.hai b.áo;

– là đảng viên của Đảng cộng sản và các tổ chức cực đoan khác hoặc đã từ b.ỏ Đ.ảng nhưng chưa đủ 10 năm…nhưng không khai báo trong đơn thì nhập tịch.

– Một số trường hợp p.h.ạ.m t.ộ.i khác.

Trong những năm gần đây, có thể đã có một số Đảng viên sang Mỹ định cư theo các diện Visa bảo lãnh định cư và đầu tư, và nhiều người trong số họ đã nhập quốc tịch Mỹ bằng cách không cung cấp thông tin trung thực về việc gia nhập Đảng của họ trong đơn thi nhập tịch.

Vậy họ có thể bị tước quốc tịch theo c.hính s.ách mới này của Bộ Tư P.háp H.oa K.ỳ.

Nguồn: p.háp l.uật hoa kỳ

Bài Khác