NIỆM THÁNG TƯ

NIỆM THÁNG TƯ 

Tôi có người anh không chết trận

Tự xóa tên mình cuối tháng Tư

Sử sách lưu danh còn chi nữa

Cờ lau khát vọng đất Hoa Lư 

Tôi có người cha giương súng lệnh

Chào lá Quốc Kỳ trước khi đi

Chỉa thẳng đầu mình viên đạn chót

Chết theo thành – Bia chẳng cần ghi 

Tôi có người mẹ nhìn quanh mãi

Nhà mình còn chi đáng giá không

Trước cái tủ thờ bà cúi lạy

Tổ tiên tha thứ buổi gạo đong 

Tôi có người chị từ dạo ấy

Bán tà áo cưới đi thăm nuôi

Thất thân giữa dậm trường Nam-Bắc

Lòng men sông Hát giải oan thôi 

Tôi có đứa em ra đầu chợ

Chờ miếng cơm thừa bên quán ăn

Tay mời vé số cầu người trúng

Vĩa hè chiếu rách khóc Thiên Đàng 

Tôi có người yêu đêm từ tạ

Khuya em lên tàu đi vượt biên

Máu trinh loang xuống vùng biển

Thái Trả giá Tự Do rồi hóa Điên 

Tôi có thằng bạn đi trót lọt

Quay về kháng chiến giữa rừng hoang

Hoài bảo quê hương cao chất ngất

Tử hình- Tù ngục chẳng gian nan 

Tôi có mình tôi rất ngậm ngùi

Bốn mươi tư lần đếm tháng Tư rơi

Chén đắng sao ai mời uống mãi

Bên dòng bi sử dật dờ trôi 

PXT 

—————————————————— ———— 

Ai có cùng tôi đứng lên đòi

An bình sung túc thuở như xưa

Tự do no ấm tình dân tộc

Trẻ nhỏ hồn nhiên chỉ biết đùa. 

(Hieu Nguyen) 

Nước mất rồi sao? 
Còn trận nào nữa mà đánh 
Tướng chết theo thành 

—————— 

Đọc thơ nhìn hình mà khóc 

Nghiến răng căm hận lũ hèn

Bài Khác