TỤI TAO GÁNH MÀY VỀ

TỤI TAO GÁNH MÀY VỀ


Tụi tao gánh mày về
Mày bỏ cuộc chơi, khi tuổi vẫn còn xanh
Chiến trường khốc liệt quá, bỏ mày lại cũng không đành
Rừng cao su tơi tả, kiếm tạm một khúc cây.

Cột chân tay mày lại, xỏ đòn gánh gánh đi
Biết làm sao bây giờ, Lính Dù không bỏ bạn
Có thằng Tây nó chụp hình, thì kệ mẹ nó đi
Chiến trường đi ai tiếc đời xanh.

Biết đâu ngày mai sẽ đến phiên tao
Vào nửa trăng Lính thường cháy túi
Đạn dược bây giờ còn phải đánh cầm chừng
Kiếm đâu ra băng ca để mày yên giấc ngủ.

Gánh mày đi như gánh một con mồi
Mà những thằng thợ săn vừa săn được
Đầu mày chúc xuống đất, lắc lư theo nhịp đi
Hồn mày ở trên cao, có thấy tức cười không?

Ráng chút nữa rồi về với mẹ, ngày xưa mày khóc mẹ ru
Rồi thì mẹ khóc ru mi xuống mồ
À ơi, con ơi à ơi, đây là giấc ngủ ban đầu, mà mẹ ru con…
Bên ngoài gió thổi Nam man, hai mươi năm trường, mẹ ru con theo tiếng à ơi.

Rồi con lớn khôn, con ra chiến trường…
Mẹ khóc hằng đêm
Những người Lính đã chết hôm qua,
Cho Miền Nam nước Việt bình yên.

Bài Khác