DÂN OAN ĐỒNG TÂM

Tú Phao Câu nơi gửi Xứ Mù :

Facebook xôn xao họ kháo nhau:
Đảng già bị trẻ bắn thủng đầu.
Phen này có lẽ làm youtube,
Tin hót view like ắt hẳn nhiều!

Họ kéo trung đoàn đi giết chóc,
Làng Hoành đêm ấy thực nháo nhác
Phen này ông quyết giết không tha,
Lập ít công lao hòng kiếm chác!

Họ bắn vào tim bắn vào đầu,
Thây già chó ngoạm nể chi đâu,
Phen này mổ bụng tìm tài liệu,
Đồng đảng vì tiền phải giết nhau!

Họ lại triệu tập họp toàn quốc,
Công an được điều đi trấn áp,
Phen này đứa nào dám ho he
Chẳng cứ đúng sai đều tóm hết!

Họ thưởng huân chương để vinh danh,
Thăng thêm cấp bậc gọi anh hùng,
Phen này giết, cướp công to thật,
Trung nghĩa trên đời chỉ các anh!

Họ lại ra sức dựng chuyện láo,
A ka bốn bảy cùng tuyên giáo,
Phen này quyết chí viết bài thuê,
Theo đóm không cơm cũng có cháo!

Họ lại mở ra một phiên tòa,
Công an, kiểm sát thỏa điêu toa,
Phen này thế giới tha hồ biết,
Đểu giả trên đời nhất bọn ta!

Họ kệ luật sư đã biện bác,
Ba đời giết sạch cho mày biết,
Phen này theo đảng đã tởn chưa,
Dại dột mắc lừa giờ hối tiếc!

Họ giết hại nhau như kẻ thù,
Đảng sau, đảng trước, đảng tù mù,
Phen này sử đảng thêm nhơ nhuốc,
Tiếng xấu lưu truyền đến ngàn thu!

15/09/2020 02:38

Bài Khác